deWilligen + partners

Onze nieuwe website is in aanbouw

Specialisme sinds 1983

Denk niet vanuit problemen maar vanuit oplossingen. Ik wil mijn cliënten daarbij gaarne bijstaan bij het antwoord op de vraag wat ik zou doen als ik hun schoenen aan zou hebben en waarom en welke alternatieven bestaan er. Gaarne begeleid ik hen bij overdrachten en overnames van ondernemingen, al dan niet in de familiaire sfeer, bij herstructureringen en bij het door mij sedert 1983 ontwikkelde specialisme op het gebied van de door de gemeentes opgelegde heffingen, zoals de WOZ, de toeristen- en de forensenbelasting, de leges, de vermakelijkhedenretributies etc.

Onze diensten

 • WOZ
  In de sfeer van de WOZ-beschikkingen heb ik sedert 1987 voor vele belastingplichtigen enorme voordelen weten te realiseren door discussies te voeren over het antwoord op de vraag of een recreatiewoning of een verzorgings- of bejaardentehuis een woning was of een niet-woning, of de vrijstellingsbepalingen op de juiste wijze waren toegepast, of wel of geen rekening moest worden gehouden met het economisch exploitabel zijn van de activiteit, of de afschrijvingspercentages voor technische en functionele veroudering juist waren toegepast, of de objecten op de juiste wijze waren afgebakend etc., etc. De praktijk leert dat in deze sfeer niet zelden enorme besparingen voor belastingplichtigen gerealiseerd kunnen worden, soms zelfs met terugwerkende kracht over oude jaren.
 • Toeristenbelasting
  Vaak gaat het maar over besparingen van een paar euro per persoon per nacht. Toch geldt ook hier: vele kleintjes maken één grote. De grootste gerealiseerde besparing voor één belastingplichtige bedraagt op dit moment € 1.300.000,=. Derhalve gaat het om substantieel geld. Op dit terrein wordt door mij momenteel een aantal zeer principiële procedures gevoerd, waar ik veel van verwacht en waarmee ook wel eens een behoorlijke bom onder de toeristenbelasting in Nederland kan komen te liggen.
 • Forensenbelasting
  Belastingplichtigen die gedurende meer dan 90 dagen per jaar een recreatiewoning (hieronder vallen ook stacaravans en chalets) tot hun beschikking hebben, zonder hun hoofdverblijf in die gemeente te hebben, kwalificeren in de basis voor de forensenbelasting. In de praktijk blijken de diverse in de verordeningen opgenomen vrijstellingsbepalingen nog steeds volstrekt onjuist te worden toegepast.
 • Leges
  De geraamde opbrengsten mogen de geraamde kosten niet te boven gaan. Dan is in ieder geval vereist dat de gemeente de geraamde kosten niet kan aantonen. Niet zelden blijkt dit niet te kunnen. De praktijk leert voorts dat fouten worden gemaakt bij het vaststellen van de heffingsgrondslag of dat überhaupt geen aanslag kan/kon worden opgelegd doordat een bestemmingsplan ouder was dan 10 jaar.
 • Overdrachten en overnames
  Vanuit mijn ervaring als fiscalist houd ik mij al jaren bezig met de overdracht en overnames van ondernemingen al dan niet in de familiaire sfeer. De door mij gevolgde mediationopleiding vormt daar een prima aanvulling bij om die soms vastzittende besprekingen weer vlot te trekken.
 • Vermakelijkhedenretributie
  Een nieuwe inkomstenbron voor de gemeentes lijkt de vermakelijkhedenretributie te worden. De vraag is echter of deze aanslagen terecht opgelegd kunnen worden. In mijn praktijk heb ik inmiddels diverse voorbeelden voorbij zien komen van aanslagen die volstrekt ten onrechte werden opgelegd.

Hans de Willigen

Als 6-jarig jochie ben ik in 1964 vanuit Rotterdam naar Friesland verhuisd. Daar doorliep ik de lagere en de middelbare school. Aan de RUG studeerde ik fiscaal recht.

Na mijn afstuderen in 1983 trad ik onmiddellijk in dienst van de organisatie die thans EY heet. Voor deze firma functioneerde ik bijna 25 jaar, waarvan 14 jaar als partner, als fiscalist werkzaam in de algemene brede fiscale adviespraktijk met daarnaast een specialisme op het gebied van de Heffingen Lagere Overheden, zoals de Woz, de forensen- en de toeristenbelasting, de leges en de vermakelijkhedenretributie.

In 2007 heb ik mij geassocieerd met REIN Advocaten & Adviseurs. Sedertdien volgde ik nog een opleiding als Mediator en een governanceopleiding. Gewapend met deze jarenlange ervaring en al deze kennis start ik nu miv. 1 jan. 2020 onder de naam De Willigen + Partners BV mijn geheel eigen onderneming.

Voor cliënten en collega's een toegankelijke vakman, de rustfactor en een ervaren vertrouwenspersoon.

Meer weten?

Hans de Willigen
hans@dewilligenadvies.nl
06-15851402
Fenny de Willigen
fenny@dewilligenadvies.nl
06-54335961
Adresgegevens
De Willigen + partners BV
Koeweg 2, 9409 TP Loon
info@dewilligenadvies.nl

Onze nieuwe website is in aanbouw